Krakowskie Centrum Taekwon-do

Krakowskie Centrum Taekwon-do

Aktualności

Wsparcie finansowe ze środków publicznych

W tym roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków publicznych, które pomogło nam zorganizować wiele projektów. Chcieliśmy się podzielić z Wami tą informacją i gorąco podziękować poszczególnym organom, dzięki którym przetrwaliśmy ten trudny rok.

 

Podmiot wspierający: Narodowy Instytut Wolności

Źródło środków: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Nazwa projektu: Wsparcie działań w czasie pandemii.

Przeznaczenie środków: zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia treningów online i służących bieżącej działalności biurowej klubu.

 

Podmiot wspierający: Ministerstwo Sportu

Źródło środków: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Nazwa projektu: Program KLUB

Przeznaczenie środków: dofinansowanie prowadzenia zajęć taekwon-do i wynajmu obiektów sportowych.

 

Podmiot wspierający: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Źródło środków: program Sportowe Wakacje +

Nazwa projektu: Letni Obóz Taekwon-do Poręba 2020

Przeznaczenie środków: refundacja poniesionych kosztów z przeznaczeniem na dalsze działania statutowe, w tym organizację zajęć sportowych, najem obiektów sportowych i zakupy sprzętu sportowego (program został ogłoszony po zakończeniu obozów).

 

Podmiot wspierający: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Źródło środków: program Sportowe Wakacje +

Nazwa projektu: Letni Obóz Taekwon-do Bardo 2020

Przeznaczenie środków: refundacja poniesionych kosztów z przeznaczeniem na dalsze działania statutowe, w tym organizację zajęć sportowych, najem obiektów sportowych i zakupy sprzętu sportowego (program został ogłoszony po zakończeniu obozów).

 

Podmiot wspierający: Województwo Małopolskie

Źródło środków: program „Małopolska na sportowo”

Nazwa projektu: IV Puchar Krakowa w Taekwon-do

Przeznaczenie środków: dofinansowanie kosztów najmu obiektów i zakupu nagród dla zawodników biorących udział w IV Pucharze Krakowa w Taekwon-do.

 

Podmiot wspierający: Gmina Miejska Kraków

Źródło środków: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa

Nazwa projektu: wspieranie kultury fizycznej

Przeznaczenie środków: dofinansowanie prowadzenia zajęć taekwon-do, wynajmu obiektów sportowych i zakupu sprzętu sportowego.