Krakowskie Centrum Taekwon-do

Krakowskie Centrum Taekwon-do

Aktualności

Nowe wysokości składek i promocja na opłaty semestralne

Od 1 lutego 2017 roku zmianie (po raz pierwszy od wielu lat) uległy wysokości składek członkowskich klubu. Dla dotychczasowych członków klubu wprowadzona została promocja – osoba, która do końca lutego wpłaci składkę semestralną płaci ją w dotychczasowej wysokości tj. 350 zł lub 250 zł.

Od wielu lat utrzymywaliśmy składki członkowskie na niezmienionym poziomie. Z uwagi na kolejne podwyżki czynszów za salę zdecydowaliśmy się na urealnienie ich wysokości. Od 1. lutego dla osoby trenującej co najmniej 2 razy tygodniowo jest to 440 zł (lub w 5 równych ratach po 110 zł), dla ćwiczącego 1 raz w tygodniu jest to 300 zł (lub w 5 ratach po 75 zł). Jest to składka członkowska za cały semestr zajęć bez względu na liczbę treningów, które odbywają się w danym miesiącu. Osoby, które wpłacą składkę semestralną do końca lutego, mogą skorzystać z promocji i zapłacić wg. stawki obowiązującej w pierwszym semestrze.

Jednocześnie zachęcania do dokonywania wpłat za pomocą przelewu bankowego. Jedyny wspólny dla wszystkich grup numer rachunku to: 49 1750 0012 0000 0000 2742 4128. W tytule przelewu należy wpisać: trzyliterowy kod instruktora, imię i nazwisko dziecka, za co jest opłata. Np.: MKT, Jan Kowalski, Wpisowe i I semestr.

Trzyliterowe kody instruktorów:

Karolina Czech – KCZ

Magdalena Kotowicz – MKO

Mikołaj Kotowicz (w tym grupy wspólne z R. Żelazko i J. Włodarzem) – MKT

Dobrochna Dolicka – DDO

Magdalena Wardzała – MWA

Adam Zięba – AZB

Jan Gorazda – JGO

Andrzej Walocha – WLH

Michał Krupa – MKR.

 

Skomentuj