Krakowskie Centrum Taekwon-do

Krakowskie Centrum Taekwon-do

Aktualności

KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW

Rodzicu, zawodniku! Potrzebujemy Twojej pomocy! Zdobądź uprawnienia sędziowskie i pomóż nam przy organizacji lokalnych zawodów dla naszych adeptów! Zapraszamy na bezpłatny kurs, który odbędzie się 29 listopada w SP 149.

DATA: 29.11.2019 (piątek) godz. 15:00-21:00

MIEJSCE: Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15, Kraków (os. Kurdwanów) – blok sportowy.

OPŁATY: bezpłatny (dla członków i rodziców członków KCT, którzy zobowiążą się do pomocy przy Mikołajkowym Turnieju Taekwon-do lub Pucharze Krakowa; pozostali – 60 zł).

PROWADZĄCY: Mikołaj Kotowicz 5. dan – Wiceprezes ZS PUT oraz Rafał Żelazko 2. dan – Sędzia Kontraktowy ZS PUT

Wszystkich kandydatów obowiązuje znajomość Regulaminu ZS PUT (najnowsza wersja do pobrania ze strony http://www.put.org.pl/dokumenty-do-pobrania/). Podczas kursu będą omawiane tylko najważniejsze zagadnienia z Regulaminu.

NALEŻY ZABRAĆ:
– egzemplarz Regulaminu ZS PUT,
– notes, długopis,
– sportowe obuwie zmienne.

PLAN ZAJĘĆ:

CZĘŚĆ I – TEST – 15:00-15:45
1. Test – 45 minut
2. Omówienie wyników testu – 15 minut.

CZĘŚĆ II – TEORIA – 16:00-18:00
1. Organizacja pracy sędziego 60 minut
2. Prowadzenie walki na planszy 60 minut

CZĘŚĆ III – PRAKTYCZNA 18:30-20:45

CZĘŚĆ IV – OMÓWIENIE WYNIKÓW I ROZDANIE DYPLOMÓW 20:45-21:00

Aby uzyskać licencję należy podczas egzaminu teoretycznego minimum 80% poprawnych
odpowiedzi oraz podczas sprawdzianu praktycznego wykazać się niezbędnymi umiejętnościami
sędziowskimi (sygnalizacja, prowadzenie walki itp.).

ZGŁOSZENIA: do 26 listopada mailowo: rafal.zelazko@kct.pl