Krakowskie Centrum Taekwon-do

Krakowskie Centrum Taekwon-do

Miesiąc: październik 2021

Sprawozdanie za rok 2020

Krakowskie Centrum Taekwon-do jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Co roku przygotowujemy i zatwierdzamy sprawozdanie finansowe i merytoryczne za poprzedni rok obrachunkowy.

« Starsze wpisy